Eller en a(Om- & tillbyggnad pågår. Successivt under hösten -20 byter hemsidan utseende och innehåll.

Helt enligt nya förutsättningar på alla arbetsplatser med en mix av både online/IRL-möten.

Hemsidan blir interaktiv då grundkonceptet “- Hantera attityder & arbetssätt – helt enkelt”

kommer att utökas med bl a 9 online-/tilläggstjänster. Klicka gärna ovan på “Därför”)

 

 

Vi kör på!
Är du konsult idag med kompetens inom ledarskap? Eller en ambition att bli?
Vi certifierar vår metod individanpassat. Häng på i vårt team. 

 

 ——————————————

 

“Vadå.? Hantera attityder och arbetssätt?”

 

 

 

Precis. 

 

Vi brinner för att bygga företagskultur och förbättra

 

feedbackkulturen i 3 konkreta steg 

 

Status hos er? Så anpassar vi verktygen 

 

————————————–

 

Framgång och glädje i arbetet avgörs av…

 

1. Attityder

 

2. Allt annat

 

Det sitter inte i väggarna eller beror på takhöjden. 

 

 

Det sitter hos alla som arbetar på arbetsplatsen.  

 

————————————–

 

Vi hjälper er att öka positiv konstruktiv feedback & hantera negativa attityder – direkt – inte senare! 

 

Med garanterad ROI – Return On Investment

 

 

 

 

 

 

“…men igen – hur gör ni i uppdrag?”

 

“Vi bygger alltså företagskultur. Bygger nytt eller delrenoverar.

 

Det börjar och slutar ofta med attityder – även om arbetssätten är

 

på plats.

 

————————————–

 

Ett exempel:

 

I ett uppdrag med 20 medarbetare identifierade vi med

 

2 konkreta verktyg:

 

– 3 medarbetare med höga ambitioner…

 

– …12 st skötte sitt jobb, såg fram mot lönen den 25…

 

– …samt 5 st aktivt oengagerade “motarbetare” som innan

 

uppdraget kvävde övriga 15 med sin negativa energi.

 

————————————–

 

Utfall. 2 av de 5 slutade.

 

3 förändrade sin attityd. 

 

Både i sitt mindset till sin befattning och som teamplayer. 

 

Samtliga 5 med insikt. De insåg konsekvenserna och det

 

ohållbara om deras attityd fortsatt som tidigare.

 

Självklart med arbetsrätten i fokus i uppdraget enligt by-the-book.

 

Först med fokus på empati för att ta reda på vad som – egentligen –

 

ligger bakom de negativa energierna.

 

Sedan feedback med tydlighet.

 

Det är också därför vi erbjuder ROI i uppdrag. 

 

Mätbart Return On Investment”

 

————————————–

 

 

Nu kör vi ! 3 steg! 

 

1. ENGAGERA

 

 

 

– paketera värdeord, värderingar och

 

konkreta förväntningar

 

– inom attityder & arbetssätt

 

2. INVOLVERA

 

– inbjudan till medarbetarna.

 

Påverka sitt eget arbete och hela arbetsplatsen

 

Reflektera och dokumentera 2 min per dag.

 

Vi går från klagomål till önskemål

 

– Vad var bra idag?

 

– Vad kan förbättras?

 

– inom attityder & arbetssätt

 

3. BEKRÄFTA

 

– individuella handlingsplaner skapas.

 

– Medarbetarens verktyg inom personlig utveckling

 

– inom attityder & arbetssätt.

 

————————————–

 

Attityder & Arbetssätt i Sverige AB startade i augusti 2019.

 

Konceptet har erbjudits sedan 2018.

 

Första bokslutet aug-dec 2019?

 

Klicka → Alla Bolag Attityder & Arbetssätt i Sverige AB

 

————————————–

 

 

Verktygen används även i medarbetarsamtal.

 

Allt som behövs – året runt..

 

Konkreta medarbetarsamtal baserat på faktahändelser

 

– inom attityder & arbetssätt.

 

Värdeord, värderingar och konkreta förväntningar slås fast och

 

individanpassas 24/7 – året runt.

 

————————————–

 

 Självledarskap

 

Medarbetaren tar ett större ansvar för sin personliga utveckling.

 

Innebär att chefen frigör tid – skapar förutsättningar och coachar.

 

————————————–

 

 Igenkännande?

 

 Tystnadskultur, skvaller, skitsnack i fel forum, samarbetsproblem

 

som blivit öppna konflikter..och det bara pågår..?

 

 Lösningen!

 

 Företagsklimatet ska byggas på ett ledarskap med empati och tydlighet.

 

 3 enkla verktyg löser det för både chef och medarbetare.

 

Då krävs ett nära ledarskap som också hanterar gränsöverskridanden direkt

 

– inte senare – inom attityder och arbetssätt.

 

 ————————————–

 

 

Attityder & Arbetssätt i Sverige AB utbildar chefer och medarbetare

 

Med 3 konkreta, enkla verktyg som används skarpt i verksamheten redan i utbildningen

 

 

Ur utbildningsinnehållet:

 

– Öka positiv feedback med tydligt innehåll. Inte bara svepande beröm

 

 – Förekomma och hantera konflikter. Sak/händelse gäller – före person

 

– Ge konstruktiv kritik med tydligt innehåll vid gränsöverskridningar

 

– Coachande verktyg som skapar insikt tack vare samsyn kring faktahändelser

 

Inte sprida svepande kritik

 

 

 

 

 

 

Vilken arbetsplats föredrar du?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attityder & Arbetssätt

 

– ett innovativt* koncept

 

 

Tack ALMI Innovation*

 

 

Konceptet är genomlyst och godkänt som Tjänsteinnovation *

 

Attityder & Arbetssätt i Sverige AB – är en väsentligt förbättrad tjänst jämfört

 

med de lösningar som finns på marknaden”

 

 

#attityderarbetssatt  även i samarbete med  #spiragroup

 

 

 

Vad?

“Chefen frigör tid genom att skapa engagemang, hantera attityder och låta medarbetarna ta ett större ansvar för sin personliga utveckling inom arbetssätt

Allt paketeras med fokus på självledarskap tack vare ett individanpassat ledarskap och tydlighet med signalledarskap.

Skapa medarbetare – inga “motarbetare”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximera why-not-ers- och minimera yes-but-ers-attityder

 

Varför anlita Attityder & Arbetssätt i Sverige AB

 


 

1. Hantera attityder är arbetsmiljöpåverkan

 

Enkla verktyg ökar positiv feedback med automatik.

 

 

– Hantera negativa attityder direkt – inte senare.

 

 

 

2. Unikt koncept

 

Tack ALMI.

 

Konceptet är genomlyst och godkänt av ALMI Finansiering och som Tjänsteinnovation av ALMI Innovation.

 

Utlåtande:

 

Attityder & Arbetssätt är…

 

…en väsentligt förbättrad tjänst jämfört med de lösningar som finns på marknaden”

 

…ROI för kunden med hjälp av enkla och konkreta verktyg inom det annars abstrakta begreppet ”hantera attityder” som istället blir konkret mätbart. Se nedan punkt 3.

 

…en unik metodik och presentationsteknik för att skapa insikt

 

Vägen till den belöningen kantades också givetvis av nöjda kunder i hittills 9 branscher. Tack till er!

 

 

 

3. ROI – Return On Investment = ökad vinst

 

Exempel 1:

 

I uppdrag reflekteras och dokumenteras upp till 20 % med faktahändelser som inte ska utföras inom attityder & arbetssätt.

 

 

 

Exempel 2:

 

> Möjliggör ett individ-/situationsanpassat signalledarskap. (Se punkt 4 Ledarskap).

 

> Ökar positiv konstruktiv feedback

 

> Ökat engagemang

 

> Ökad effektivitet

 

> Förbättrat arbetsklimat

 

> Minskad sjukfrånvaro

 

> Minskad personalomsättning

 

= Förbättrat rörelseresultat/EBIT


 

= R.O.I  Return On Investment

 

 

Exempel 3:

 

Storytelling 1: Förutsättning innan uppdrag: Personalkostnaden för en (1) person s k “motarbetare”, som varit aktivt oengagerad under en lång tidperiod, hade uppgått till sammanlagt ca 2 miljoner* för arbetsgivaren.

( * + tillkommer ej mätbar minskad effektivitet och motivation med allt negativt fokus som övriga medarbetare ägnat sig åt.)

Ett personalärende med “motarbetaren” innehållande många “svåra samtal”, muntliga varningar och hot om skriftlig erinran och senare uppsägning p g a personliga skäl.

En månad in i uppdraget slutade “motarbetaren” p g a egen uppsägning.

Insikt hade skapats via 3 konkreta verktyg då “motarbetaren” förstod omfattningen av de konsekvenser personen orsakat.

Mätbar ROI mot arvodet för uppdraget = + 500 tkr.

I jämförelse med personens personalkostnad för 1 år.

 

 

Storytelling 2: Förutsättning innan uppdrag: Personalkostnaden för en person, som i likhet med storytelling 1, under en period av ca 5 år uppgått till 4 miljoner* förstört företagskulturen på egen hand. 

( *+ tillkommer ej mätbar minskad effektivitet och motivation med allt negativt fokus som övriga medarbetare ägnat sig åt.)

En månad in i uppdraget valde personen att byta arbetsplats enligt ett förslag från arbetsgivaren. 

Insikt hade skapats via 3 konkreta verktyg då “motarbetaren” förstod omfattningen av de konsekvenser personen orsakat.

Mätbar ROI motsvarande 1 miljon kronor då personen med en helt annan styrning/coachning, fortfarande anställd på en annan arbetsplats, förbättrade sitt resultat. Tillägg att företagsklimatet* förbättrades avsevärt då personen numera inte var närvarande på arbetsplatsen = även rörelseresultatet förbättrades. 

* = se exempel 2.

————————————————————–

 

Verktygen används 24/7 365 dagar även i medarbetarsamtal. Över tid kommer därför investeringen ha en livslängd utöver en vanlig insats.

 

 

 

 

4. Ledarskap

 

Enkla konkreta verktyg ger ett individ- och situationsanpassat signalledarskap

 

– Individanpassat innebär att coacha och skapa förutsättningar individuellt  – inom kompetens och engagemang/attityd

 

– Situationsanpassat innebär att anpassa ledarstilen till de olika situationer/omständigheter som företaget befinner sig i

 

– Signalledarskap innebär visa handlingskraft med ett proaktivt ledarskap och agera direkt vid gränsöverskridningar som sker inom attityder/beteenden och arbetssätt

 

 

 

 

5. Skapa insikt med fakta. Baserat på faktahändelser i verksamheten.

 

Chef ? Ledord ledarstil är Empati & Tydlighet med verktygen. Se medarbetaren – coacha med bra & förbättra

Teamet ska lita på varandra – inte bara jobba tillsammans

 

En fantastisk känsla när teamet sätter reflektera och förbättra före tystnadskultur och skvaller

 

————————————————————–

 

 

Om negativa konsekvenser inom attityder och arbetssätt inte åtgärdas så tystnar eller slutar de mest engagerade och positiva medarbetarna.

 

 

 

 

 

“Det börjar och slutar med attityd – även om arbetssätten är på plats”

Start sommaren-hösten -20 med nuvarande koncept som plattform så erbjuds även följande tjänster

Här vår meny för ett år med oss. Helhet eller varaktiga punktinsatser. Välj själva.

 

Online & IRL :

 

✅ Utbildning/certifiering ledarskap “Bygg företagskultur. Hantera attityder & arbetssätt – helt enkelt”.

 

✅ Coaching – individuell eller i team.


✅ Onboarding. En konkret introduktion in i en sund företagskultur.

 

✅ Offboarding. Utvärdering- anställda slutar. Personalärenden med fokus på insikt och empati.

 

✅ Workshops – alla ska med – steg 1 konkreta värdeord , värderingar och förväntningar.

✅ Föreläsningar/seminarier. “Bygg företagskultur. Hantera attityder & arbetssätt – helt enkelt”.

✅ Styrelsearbete. Utvärdering & utveckling.

✅ Sponsorpaket/välgörenhet till föreningslivet

✅ Verktyget SÄLJMALLEN – med en konkret säljuppföljning för B2B-företag.

✅ Verktyget PRODUKT-MARKNADSMODELLEN – från idé till lansering av produkt/tjänst

 

 

 

 

Attityder & Arbetssätt i Sverige AB – en del av Spira Group AB

 

ERBJUDANDEN

 

 

 

 

 

Negativa attityder kan bero på många orsaker. Personer kan visa en sida utåt men ropar egentligen på hjälp. Bilden nedan. Verktyg finns.

 

 

 

Olika personligheter kräver ömsesidig respekt på en arbetsplats. Bilden nedan. Verktyg finns.

 

 

 

Samhällsnytta – viktigt arbetsmiljöarbete inom attityder/beteenden.

 

Konceptet utgör en viktig del av Arbetsmiljölagen. Hösten 2017 briserade #metoo. Plötsligt uppstod fokus för arbetsgivare att skapa riktlinjer och rutiner för att hantera attityder/beteenden inom trakasserier, mobbning, kränkningar och övergrepp. Många företag missar målet. Riktlinjer kanske finns men det saknas konkreta verktyg där medarbetaren både känner en rättighet och skyldighet att använda proaktiva verktyg.

 

Nej till komplexa lösningar

 

Enkelheten i konceptet gör att det inte blir komplexa lösningar på ett svårt problem.  Istället erbjuds en handfast certifiering – ett körkort – för att enkelt och konkret hantera attityder och arbetssätt på arbetsplatsen.
Gäller givetvis även inom trakasserier, jargonger etc .

 

Bilden nedan. Agera direkt vid gränsöverskridande attityder. 

 

 

Skapa insikt med fakta

 

Med empati och tydlighet i ledarskapet skapas insikt med fakta.
Samsyn via “hjärnpingis” – inte monologer där personer bara väntar på sin tur att prata.

 

 

Utökad certifiering – Hållbart företagande

 

Certifieringen kan även ske i samverkan med proffs inom visselblåsarhantering, riskhantering, utbrändhet, coachning, och närbesläktade områden.

Innebär förbättrad hälsa på arbetsplatser = lägre sjuktal = mer produktivitet = positiva medarbetare.
Detta sker under rubriken Hållbart företagande i ett samarbete mellan RiskMaturity www.riskmaturity.se, Attityder & Arbetssätt och Spira Group.www.spiragroup.se

 
 
 
 

 

 Checklista- exempel på attityder

 

Jag får ofta en befogad första fråga:

”Ok attityder…spännande…men kan du ge exempel på attityder som du stött på?”

 

Nedan exempel på en ”checklista”.

Min erfarenhet är att 1 eller 2 st N blir snart 3, 4 st N.. om inte attityderna hanteras – direkt.

Medarbetare P

   Informell ledare

P har gruppens bästa i fokus, jobbar för organisationen och målets skull

Medarbetare N

   Informell ledare

N arbetar i egensyfte. Gör alltid allt för att uppnå sin egen agenda

P är prestigelös. Delar med sig vad P har lärt sig av sina misstag.

N skryter om framgångarna. Håller tyst om misstag.

P pratar direkt med sina kollegor. Avdramatiserar även samarbetsproblem genom att hålla sig till sakfrågan.

N baktalar sina kollegor i deras frånvaro. Samarbetsproblem sopas under mattan. 

Från början små problem blir snart stora.

P använder ett positivt språk, sprider positiva uttryck omkring sig.

N sprider oro omkring sig med sin jargong som bara sårar och förvirrar. 

P är modig. Står upp för sig själv, kollegorna och företaget om stämningen är dålig. Drar igång alla mot målet.

N är feg. Sprider pessimism. N är konflikträdd. Gömmer sig bakom en skrytsam fasad och vet-alltid-bäst

P är nyfiken på oliktänkande i gruppen

Ser personlig utveckling som ett positivt måste.

N är rädd för oliktänkande. Söker sig alltid till likasinnade. Anser sig vara fullärd.

P inspirerar genom att bara finnas till. Ofta går kollegorna till P och pratar ut. Även om privata frågor.

 N tror att N inspirerar genom att höras och synas. 

Oftast på andra bekostnad.

Reflektion efter checklistan?

Hur är det på er arbetsplats? Är stämningen okej och det rullar på? Samtidigt kanske det finns lite gnissel…?

Ofta normalt på en arbetsplats. Ändå onödigt – skapa istället nolltolerans för negativa attityder och låt ljuset skina på positiva attityder.

Verktygen fungerar också utmärkt så att medarbetarna på ett konstruktivt sätt kan bli tydligare i sin kommunikation med chefen.

Ett team som tillsammans hyllar positiva attityder och snabbt kväver negativa är i mål för att uträtta storverk.

En minoritet av medarbetarna får inte kväva en majoritet på arbetsplatsen.

”Framgångsrika team gör inte fler misstag – de bara rapporterar dem oftare”

 

 

 

Vill du boka eller på annat sätt anlita Claes

eller någon annan i teamet?

 

Eller kanske bara prata en stund…?

 

Empati & tydlighet gäller. Jag tror på människor som trivs i ett lag, skrattar mycket och coachas med omedelbar feedback. Först skapa engagemang och förutsättningar. Sedan kommer resultaten.

För mig så har varje medarbetare från början en ambition att göra sitt allra bästa.
Med EMPATI, se medarbetaren, och TYDLIGHET skapas de bästa förutsättningarna.

Inspirerade medarbetare som känner tillit tycker det är kul på jobbet och leverera mot tydliga mål.

Jag arbetar gärna operativt – delvis eller fullt ut – i uppdrag för att visa hur verktygen engagerar-involverar-bekräftar medarbetarna.

Konceptet anpassas till alla företag och har hittills utförts i 9 branscher.

Bästa hälsningar

ATTITYDER & ARBETSSÄTT I SVERIGE AB

Claes Högberg

Mitt citat är självupplevt…

”Det börjar och slutar ofta med attityder även om arbetssätten är på plats” 

…så därför tror jag också på Jim Collins citat

”Vi rekryterar på kompetens och avskedar p g a attityd.”

 

Vad jag menar med “det börjar och slutar med attityd”

Framgång och glädje i arbetet avgörs av 1. attityder  2. allt annat


Företagskultur är alltså attityderna hos människorna som arbetar där.
Inte väggarna, inte takhöjden. Inget annat.

————-


Företagskonsult?

Vi erbjuder utbildning som leder till att bli licensierad och erbjuda konceptet Hantera attityder & arbetssätt – helt enkelt.

Varmt välkommen i teamet!

 

 

 

Kontakt

6 + 10 =

* obligatoriskt fält

 

Sagt om Attityder & Arbetssätt i Sverige AB

 

”Konceptet ”Hantera ATTITYDER & ARBETSSÄTT” är ett unikt koncept med enkla konkreta verktyg.”

Godkänt som Tjänsteinnovation av ALMI Innovation”

”Verktygen ger mig mod och disciplin för att bli en bra chef. Nu ser jag mig som en ledare. Jag känner mer tillit för medarbetarna och delegerar mer ansvar. Alla mår bättre. Jag också.”

”En företagsdoktor som utför konkreta punktinsatser inom attityder & arbetssätt”

”Verktygen skapar resultat och trivsel i organisationer genom att utveckla/avveckla attityder”

”Det bästa med verktygen är att de är behovsanpassade. Om det börjar gnissla kring attityder så kör vi verktygen skarpt.  Vi behöver inte alltid använda dem. Bara skönt att de finns där – vid behov.”

————————-

 

Attityder & Arbetssätt i Sverige AB startade juni 2019. Konceptet har erbjudits sedan 2018.

Utfall aug-dec 2019 redovisas på https://www.allabolag.se/5568679863/attityder-arbetssatt-i-sverige-ab

 

Kontakt

Mobil & Skype 0730 – 35 50 60
Bor i Göteborg. Utför uppdrag i Sverige.
Jag erbjuder även tjänster som en interimslösning inom management. 

 

 

Om ATTITYDER & ARBETSSÄTT

Vi hjälper privata företag, offentlig sektor och organisationer att hantera attityder 

 

 

Följ mig