Engagera mera?

 

Öka positiv feedback & hantera negativa attityder           – direkt – inte senare!

Nu kör vi – 3 konkreta steg – 3 enkla verktyg

1. ENGAGERA

– paketera värdeord och konkreta förväntningar

– inom attityder & arbetssätt

 

2. INVOLVERA

– inbjudan till medarbetarna.

Påverka sitt eget arbete och hela arbetsplatsen

– inom attityder & arbetssätt.

Reflektera och dokumentera 2 min per dag.

 

3. BEKRÄFTA

– individuella handlingsplaner skapas.

Medarbetarens verktyg inom personlig utveckling

– inom attityder & arbetssätt.

 

————————————–

Värdeord och konkreta förväntningar – individanpassas 24/7 – året runt.

Medarbetaren ansvarar.
Chefen frigör tid – skapar förutsättningar och coachar.

 

————————————–

 

Verktygen används även i medarbetarsamtal.
Allt som behövs.

Konkreta samtal baserat på faktahändelser
– inom attityder & arbetssätt.

 

 

 

Vilken arbetsplats föredrar du?

 

 

Vi hjälper er att hantera negativa attityder!

 

 

Attityder & Arbetssätt
– 
ett innovativt* koncept


Tack ALMI Innovation*

 

Konceptet är genomlyst och godkänt som Tjänsteinnovation *

 

 

 

Attityder & Arbetssätt i Sverige AB – är en väsentligt förbättrad tjänst jämfört med de lösningar som finns på marknaden”

 

#attityderarbetssatt  även i samarbete med  #spiragroup

Vad?

”Chefen frigör tid genom att skapa engagemang, hantera attityder och låta medarbetarna ta ett större ansvar för sin personliga utveckling inom arbetssätt

Allt paketeras med fokus på självledarskap tack vare ett individanpassat ledarskap och tydlighet med signalledarskap.

Skapa medarbetare – inga ”motarbetare”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximera why-not-ers- och minimera yes-but-ers-attityder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför anlita Attityder & Arbetssätt i Sverige AB

 

1. Hantera attityder är arbetsmiljöpåverkan

 

Enkla verktyg ökar positiv feedback med automatik.

 

 

– Hantera negativa attityder direkt – inte senare.

 

 

 

2. Unikt koncept

 

Tack ALMI.

Konceptet är genomlyst och godkänt av ALMI Finansiering och som Tjänsteinnovation av ALMI Innovation.

 

Utlåtande:

 

Attityder & Arbetssätt är…

 

…en väsentligt förbättrad tjänst jämfört med de lösningar som finns på marknaden”

 

…ROI för kunden med hjälp av enkla och konkreta verktyg inom det annars abstrakta begreppet ”hantera attityder” som istället blir konkret mätbart.

 

…en unik metodik och presentationsteknik för att skapa insikt

 

Vägen till den belöningen kantades också givetvis av nöjda kunder i hittills 8 branscher. Tack till er!

 

 

3. ROI – return on investment & ökad effektivitet = ökad vinst

 

I uppdrag reflekteras och dokumenteras upp till 20 % med händelser som inte ska utföras inom attityder & arbetssätt.


 

Verktygen används 24/7 365 dagar även i medarbetarsamtal. Över tid kommer därför investeringen ha en livslängd utöver en vanlig insats.

 


4. Ledarskap

 

Enkla konkreta verktyg ger ett individ- och situationsanpassat signalledarskap

– Individanpassat innebär att coacha och skapa förutsättningar individuellt  – inom kompetens och engagemang/attityd

– Situationsanpassat innebär att anpassa ledarstilen till de olika situationer/omständigheter som företaget befinner sig i

– Signalledarskap innebär visa handlingskraft med ett proaktivt ledarskap och agera direkt vid gränsöverskridningar som sker inom attityder/beteenden och arbetssätt

 

 


5. Skapa insikt med fakta. Baserat på faktahändelser i verksamheten.

 

Chef ? Ledord Empati & Tydlighet. Se medarbetaren – coacha med bra & förbättra

 

 

Teamet ska lita på varandra – inte bara jobba tillsammans 

En fantastisk känsla när teamet sätter reflektera och förbättra före tystnadskultur och skvaller

 

Om negativa konsekvenser inom arbetssätt och attityder inte åtgärdas så tystnar eller slutar de mest engagerade och positiva medarbetarna.

 

Framgång i arbetet avgörs alltså främst av:

1. Attityd

2. …allt annat…

 


”Det börjar och slutar med attityd – även om arbetssätten är på plats”


 

 

 

Attityder & Arbetssätt i Sverige AB – en del av Spira Group AB

ERBJUDANDEN

 

 

 

 

 

Negativa attityder kan bero på många orsaker. Personer kan visa en sida utåt men ropar egentligen på hjälp. Bilden nedan. Verktyg finns.

 

 

 

Olika personligheter kräver ömsesidig respekt på en arbetsplats. Bilden nedan. Verktyg finns.

 

 

 

Samhällsnytta – viktigt arbetsmiljöarbete inom attityder/beteenden.

 

Konceptet utgör en viktig del av Arbetsmiljölagen. Hösten 2017 briserade #metoo. Plötsligt uppstod fokus för arbetsgivare att skapa riktlinjer och rutiner för att hantera attityder/beteenden inom trakasserier, mobbning, kränkningar och övergrepp. Många företag missar målet. Riktlinjer kanske finns men det saknas konkreta verktyg där medarbetaren både känner en rättighet och skyldighet att använda proaktiva verktyg.

 

Nej till komplexa lösningar

 

Enkelheten i konceptet gör att det inte blir komplexa lösningar på ett svårt problem.  Istället erbjuds en handfast certifiering – ett körkort – för att enkelt och konkret hantera attityder och arbetssätt på arbetsplatsen.
Gäller givetvis även inom trakasserier, jargonger etc .

 

Bilden nedan. Agera direkt vid gränsöverskridande attityder. 

 

 

Skapa insikt med fakta

 

Med empati och tydlighet i ledarskapet skapas insikt med fakta.
Samsyn via ”hjärnpingis” – inte monologer där personer bara väntar på sin tur att prata.

 

 

Utökad certifiering – Hållbart företagande

 

Certifieringen kan även ske i samverkan med proffs inom visselblåsarhantering, riskhantering, utbrändhet, coachning, och närbesläktade områden.

Innebär förbättrad hälsa på arbetsplatser = lägre sjuktal = mer produktivitet = positiva medarbetare.
Detta sker under rubriken Hållbart företagande i ett samarbete mellan RiskMaturity www.riskmaturity.se, Attityder & Arbetssätt och Spira Group.www.spiragroup.se

 
 
 
 

 

 Checklista- exempel på positiva och negativa attityder

 

Jag får ofta en befogad första fråga:

”Ok attityder…spännande…men kan du ge exempel på attityder som du stött på?”

 

Nedan exempel på en ”checklista”.

Min erfarenhet är att 1 eller 2 st N blir snart 3, 4 st N.. om inte attityderna hanteras – direkt.

Medarbetare P

Positiv attityd – informell ledare

P har gruppens bästa i fokus, jobbar för organisationen och målets skull

Medarbetare N

Negativ attityd – informell ledare

N arbetar i egensyfte. Gör alltid allt för att uppnå sin egen agenda

P är prestigelös. Delar med sig vad P har lärt sig av sina misstag.

N skryter om framgångarna. Håller tyst om misstag.

P pratar direkt med sina kollegor. Avdramatiserar även samarbetsproblem genom att hålla sig till sakfrågan.

N baktalar sina kollegor i deras frånvaro. Samarbetsproblem sopas under mattan. 

Från början små problem blir snart stora.

P använder ett positivt språk, sprider positiva uttryck omkring sig.

N sprider oro omkring sig med sin jargong som bara sårar och förvirrar. 

P är modig. Står upp för sig själv, kollegorna och företaget om stämningen är dålig. Drar igång alla mot målet.

N är feg. Sprider pessimism. N är konflikträdd. Gömmer sig bakom en skrytsam fasad och vet-alltid-bäst

P är nyfiken på oliktänkande i gruppen

Ser personlig utveckling som ett positivt måste.

N är rädd för oliktänkande. Söker sig alltid till likasinnade. Anser sig vara fullärd.

P inspirerar genom att bara finnas till. Ofta går kollegorna till P och pratar ut. Även om privata frågor.

 N tror att N inspirerar genom att höras och synas. 

Oftast på andra bekostnad.

 

Reflektion efter checklistan?

Hur är det på er arbetsplats? Är stämningen okej och det rullar på? Samtidigt kanske det finns lite gnissel…?

Ofta normalt på en arbetsplats. Ändå onödigt – skapa istället nolltolerans för negativa attityder och låt ljuset skina på positiva attityder.

Verktygen fungerar också utmärkt så att medarbetarna på ett konstruktivt sätt kan bli tydligare i sin kommunikation med chefen.

Ett team som tillsammans hyllar positiva attityder och snabbt kväver negativa är i mål för att uträtta storverk.

 

 

Vill du boka eller på annat sätt anlita Claes?

 

Eller kanske bara prata en stund…?

 

Empati & tydlighet gäller. Jag tror på människor som trivs i ett lag, skrattar mycket och coachas med omedelbar feedback. Först skapa engagemang och förutsättningar. Sedan kommer resultaten.

För mig så har varje medarbetare från början en ambition att göra sitt allra bästa.
Med EMPATI, se medarbetaren, och TYDLIGHET skapas de bästa förutsättningarna.

Inspirerade medarbetare som känner tillit tycker det är kul på jobbet och leverera mot tydliga mål.

Jag arbetar gärna operativt – delvis eller fullt ut – i uppdrag för att visa hur verktygen engagerar-involverar-bekräftar medarbetarna.

Konceptet anpassas till alla företag och har hittills utförts i 8 branscher.

Bästa hälsningar

ATTITYDER & ARBETSSÄTT I SVERIGE AB

Claes Högberg

Mitt citat är självupplevt…

”Det börjar och slutar ofta med attityder även om arbetssätten är på plats” 

…så därför tror jag också på Jim Collins citat

”Vi rekryterar på kompetens och avskedar p g a attityd.”

 

Vad jag menar med ”det börjar och slutar med attityd”

Framgång och glädje i arbetet avgörs av 1. attityder  2. allt annat


Företagskultur är alltså attityderna hos människorna som arbetar där.
Inte väggarna, inte takhöjden. Inget annat.

 

 

 

Kontakt

9 + 11 =

* obligatoriskt fält

 

Sagt om Attityder & Arbetssätt

 

”Konceptet ”Hantera ATTITYDER & ARBETSSÄTT” är ett unikt koncept med enkla konkreta verktyg.”
Godkänt som Tjänsteinnovation av ALMI Innovation”

”Verktygen ger mig mod och disciplin för att bli en bra chef. Nu ser jag mig som en ledare. Jag känner mer tillit för medarbetarna och delegerar mer ansvar. Alla mår bättre. Jag också.”

”En företagsdoktor som utför konkreta punktinsatser inom attityder & arbetssätt”

”Verktygen skapar resultat och trivsel i organisationer genom att utveckla/avveckla attityder”

”Det bästa med verktygen är att de är behovsanpassade. Om det börjar gnissla kring attityder så kör vi verktygen skarpt.  Vi behöver inte alltid använda dem. Bara skönt att de finns där – vid behov.”

 

Kontakt

Mobil & Skype 0730 – 35 50 60
Bor i Göteborg. Utför uppdrag i Sverige.
Jag erbjuder även tjänster som en interimslösning inom management. 

 

 

Om ATTITYDER & ARBETSSÄTT

Vi hjälper privata företag, offentlig sektor och organisationer att hantera attityder 

 

 

Följ mig